Menu Zamknij

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to obowiązek, który obciąża spadkobierców, którzy nabyli majątek w drodze spadku lub darowizny. Przy czym, podatek ten opłaca się, gdy odziedziczony lub darowany majątek jest większy niż kwota wolna od podatku.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nie większej niż:

  1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej - małżonek (obecny), zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej - zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;
  3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej - wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.
Podatek od spadków i darowizn

Dobry adwokat
od spadku
w Poznaniu

Jeśli obliczamy kwotę wolną od podatku to sumujemy wartość rynkową majątku, który otrzymał spadkobierca w drodze spadku z wartością praw i rzeczy majątkowych nabytych od spadkodawcy w okresie 5 lat przed rokiem, w którym nastąpiło nabycie spadku.

W momencie uprawomocnienia się postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania testamentu przez notariusza bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia spadkobierca musi wnieść opłatę od spadku lub darowizny w terminie sześciu miesięcy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Nie trzeba zgłaszać spadku lub darowizny w sytuacji, gdy wartość nabytego majątku od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat (przed rokiem, w którym miało miejsce ostatnie nabycie) doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Zgłaszać nie trzeba też darowizny nabytej na podstawie umowy w formie aktu notarialnego.  Niektóre czynności zgodnie z ustawą nie podlegają opodatkowaniu. Jest to m.in. nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego. Od początku 2019 r. podatkowi nie podlega też nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki